ATC-Rubriker

Cefuroxim

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Antibakteriella medel för systemiskt bruk » Övriga antibakteriella betalaktamer » Cefalosporiner, andra generationen