Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

ATC-Rubriker

Piperacillin och betalaktamashämmare

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Antibakteriella medel för systemiskt bruk » Antibakteriella betalaktamer, penicilliner » Kombinationer av penicilliner, inkl. betalaktamashämmare