ATC-Rubriker

Piperacillin och betalaktamashämmare

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Antibakteriella medel för systemiskt bruk » Antibakteriella betalaktamer, penicilliner » Kombinationer av penicilliner, inkl. betalaktamashämmare