ATC-Rubriker

Fenoximetylpenicillin

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Antibakteriella medel för systemiskt bruk » Antibakteriella betalaktamer, penicilliner » Betalaktamaskänsliga penicilliner