ATC-Rubriker

Amoxicillin

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Antibakteriella medel för systemiskt bruk » Antibakteriella betalaktamer, penicilliner » Penicilliner med utvidgat spektrum