ATC-Rubriker

Metylprednisolon

ATC » Systemiska hormonpreparat, exkl. könshormoner och insuliner » Kortikosteroider för systemiskt bruk » Kortikosteroider för systemiskt bruk » Glukokortikoider