ATC-Rubriker

Oktreotid

ATC » Systemiska hormonpreparat, exkl. könshormoner och insuliner » Hypofys- och hypotalamushormoner och analoger » Hypotalamushormoner » Somatostatin och analoger