Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

ATC-Rubriker

Finasterid

ATC » Urin- och könsorgan samt könshormoner » Urologiska medel » Medel vid benign prostatahyperplasi » Testosteron-5-alfa-reduktashämmare

Finasterid

ATC » Hudpreparat » Övriga dermatologiska medel » Övriga dermatologiska medel » Övriga dermatologiska medel