ATC-Rubriker

Alfuzosin

ATC » Urin- och könsorgan samt könshormoner » Urologiska medel » Medel vid benign prostatahyperplasi » Alfa-adrenoreceptorantagonister