ATC-Rubriker

Solifenacin

ATC » Urin- och könsorgan samt könshormoner » Urologiska medel » Urologiska medel » Medel mot inkontinens och för kontroll av miktionsfrekvens