Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

ATC-Rubriker

Kalcipotriol, kombinationer

ATC » Hudpreparat » Medel vid psoriasis » Medel vid psoriasis för utvärtes bruk » Övriga medel vid psoriasis för utvärtes bruk