ATC-Rubriker

Kandesartan

ATC » Hjärta och kretslopp » Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet » Angiotensin II-antagonister » Angiotensin II-antagonister