ATC-Rubriker

Valsartan

ATC » Hjärta och kretslopp » Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet » Angiotensin II receptorblockerare (ARBs) » Angiotensin II receptorblockerare (ARBs)