ATC-Rubriker

Diltiazem

ATC » Hjärta och kretslopp » Kalciumantagonister » Kalciumantagonister med direkt hjärtselektiv effekt » Bensotiazepinderivat