ATC-Rubriker

Verapamil

ATC » Hjärta och kretslopp » Kalciumantagonister » Kalciumantagonister med direkt hjärtselektiv effekt » Fenylalkylaminderivat