ATC-Rubriker

Amlodipin

ATC » Hjärta och kretslopp » Kalciumantagonister » Kalciumantagonister med övervägande kärlselektiv effekt » Dihydropyridinderivat