ATC-Rubriker

Karvedilol

ATC » Hjärta och kretslopp » Beta-receptorblockerande medel » Beta-receptorblockerande medel » Alfa- och beta-receptorblockerande medel