ATC-Rubriker

Bisoprolol

ATC » Hjärta och kretslopp » Beta-receptorblockerande medel » Beta-receptorblockerande medel » Beta-receptorblockerande medel, selektiva