ATC-Rubriker

Atenolol

ATC » Hjärta och kretslopp » Beta-receptorblockerande medel » Beta-receptorblockerande medel » Beta-receptorblockerande medel, selektiva