ATC-Rubriker

Metoprolol

ATC » Hjärta och kretslopp » Beta-receptorblockerande medel » Beta-receptorblockerande medel » Beta-receptorblockerande medel, selektiva