ATC-Rubriker

Propranolol

ATC » Hjärta och kretslopp » Beta-receptorblockerande medel » Beta-receptorblockerande medel » Beta-receptorblockerande medel, icke-selektiva