ATC-Rubriker

Doxazosin

ATC » Hjärta och kretslopp » Antihypertensiva medel » Antiadrenerga preparat med perifer verkan » Alfa-adrenoreceptorantagonister