ATC-Rubriker

Klonidin

ATC » Hjärta och kretslopp » Antihypertensiva medel » Antiadrenerga preparat med central verkan » Imidazolinreceptoragonister