ATC-Rubriker

Glyceryltrinitrat

ATC » Hjärta och kretslopp » Medel vid hjärtsjukdomar » Kärlvidgande medel vid hjärtsjukdomar » Organiska nitrater