ATC-Rubriker

Disopyramid

ATC » Hjärta och kretslopp » Medel vid hjärtsjukdomar » Antiarytmika, klass I och III » Antiarytmika klass IA