ATC-Rubriker

Rivaroxaban

ATC » Blod och blodbildande organ » Antikoagulantia » Antikoagulantia » Direktverkande faktor Xa-hämmare