ATC-Rubriker

Klopidogrel

ATC » Blod och blodbildande organ » Antikoagulantia » Antikoagulantia » Trombocytaggregationshämmande medel, exkl. heparin