ATC-Rubriker

Repaglinid

ATC » Matsmältningsorgan och ämnesomsättning » Diabetesmedel » Blodglukossänkande medel, exkl. insuliner » Övriga blodglukossänkande medel, exkl insuliner