ATC-Rubriker

Sitagliptin

ATC » Matsmältningsorgan och ämnesomsättning » Diabetesmedel » Blodglukossänkande medel, exkl. insuliner » Dipeptidylpeptidas 4 (DPP-4) hämmare