ATC-Rubriker

Pioglitazon

ATC » Matsmältningsorgan och ämnesomsättning » Diabetesmedel » Blodglukossänkande medel, exkl. insuliner » Tiazolidindioner