ATC-Rubriker

Glimepirid

ATC » Matsmältningsorgan och ämnesomsättning » Diabetesmedel » Blodglukossänkande medel, exkl. insuliner » Sulfonylureaföreningar