ATC-Rubriker

Metformin

ATC » Matsmältningsorgan och ämnesomsättning » Diabetesmedel » Blodglukossänkande medel, exkl. insuliner » Biguanidderivat