Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

ATC-Rubriker

Mesalazin

ATC » Matsmältningsorgan och ämnesomsättning » Antidiarroika, intestinala antiinflammatoriska och antiinfektiva medel » Medel vid intestinala inflammationer » Aminosalicylsyra och liknande medel