ATC-Rubriker

Vankomycin

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Antibakteriella medel för systemiskt bruk » Övriga antibakteriella medel » Antibakteriella glykopeptider