ATC-Rubriker

Lansoprazol

ATC » Matsmältningsorgan och ämnesomsättning » Medel vid syrarelaterade symtom » Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom » Protonpumpshämmare