ATC-Rubriker

Pantoprazol

ATC » Matsmältningsorgan och ämnesomsättning » Medel vid syrarelaterade symtom » Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom » Protonpumpshämmare