ATC-Rubriker

Ranitidin

ATC » Matsmältningsorgan och ämnesomsättning » Medel vid syrarelaterade symtom » Medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom » Histamin-2-receptorantagonister