Enteral och parenteral nutrition

Sjukdomsrelaterad undernäring är vanligt, särskilt hos äldre med kronisk sjukdom. Patienten utvecklar undernäring när förbrukning av näring över tid är större än intaget. Nutritionsbehandling syftar till att återställa näringstillståndet, vilket man ofta kan göra med anpassad mat och näringsdrycker. När detta inte går används artificiell näringstillförsel, enteral och parenteral nutrition.

Behandlingen av sjukdomsrelaterad undernäring bygger på förmågan att äta vanlig mat, och anpassas till tillståndet. Artificiell näringstillförsel används för att tillgodose energi- och näringsbehov när förmågan att äta är så nedsatt att anpassad mat och näringsdrycker inte räcker till. När mag-tarmkanalen fungerar använder man i första hand enteral nutrition. Om mag-tarmkanalens funktion är otillräcklig ger man den resterande mängden av näring parenteralt.

Man ger enteral näringstillförsel genom något av följande:

  • en sond i näsan
  • en stomi till magsäck eller tarm.

Sondnäringar

Sondnäringar ska innehålla komplett näring och vara tunnflytande. Standardsondnäring passar de flesta, men man kan behöva anpassa sammansättning till tillståndet. Följsamhet till noggranna vårdrutiner är bästa sättet att förebygga komplikationer orsakade av sonden och biverkningar från mag-tarmkanalen.

Parenteral näringstillförsel

Parenteral näringstillförsel används när funktionen i mag-tarmkanalen är otillräcklig för att kunna tillgodose behoven av vätska och näring. Man tillför näringen i blodbanan genom en venkateter, som kan läggas i en perifer eller central ven. Den parenterala näringstillförseln ska tillgodose behov av energi och näringsämnen.

Utnyttjandet av näringen är bättre när man ger alla näringsämnen samtidigt. Därför används oftast blandade näringslösningar i trekammarpåsar. Behandlingen är förknippad med risker för komplikationer som kan vara livshotande, och måste ges under förhållanden där strikta vårdrutiner kan följas.

När man inleder nutritionsbehandling hos svårt nedgångna, kraftigt avmagrade patienter måste man vidta speciella försiktighetsåtgärder för att undvika metabol överbelastning med utveckling av refeedingsyndrom.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.