Tarmkanalens funktions­­rubbningar

Funktionella tarmsymtom är mycket vanliga tillstånd med varierande symtomgrad. Hos de individer där symtomen är mer besvärliga leder detta ofta till ett stort lidande och nedsatt livskvalitet. Dessa besvär är ofta kroniska men man kan göra mycket för att lindra symtomen.

Funktionella tarmbesvär drabbar upp till 40 procent av den vuxna befolkningen, men bara en mindre andel har så pass uttalade besvär att man behöver hjälp av sjukvården. IBS (Irritable Bowel Syndrome) är den diagnos som allmänheten är mest bekant med, men i prevalensstudier är funktionell förstoppning den vanligaste diagnosen i denna grupp av tarmbesvär, men även funktionell diarré, och funktionell uppblåsthet ingår i sjukdomsgruppen.

De bakomliggande sjukdomsmekanismerna är inte helt klarlagda. Sannolikt är uppkomstmekanismen multifaktoriell. Forskning har visat att en förändrad neurologisk kommunikation mellan tarm och hjärna är central men stöd finns även för:

  • avvikande sensorisk-motorisk funktion
  • immunologiska avvikelser
  • dysbios
  • störd barriärfunktion i tarmen
  • känslighet för kostkomponenter.

Psykosociala faktorer är av betydelse för sjukvårdsbehovet, symtomens intensitet samt hur väl man kan hantera sina symtom.

Man ställer diagnosen via internationella diagnoskriterier (Rome IV). Om patientens symtom uppfyller diagnoskriterierna utan att det förekommer alarmsymtom (se Alarmsymtom – Faktaruta 2) krävs endast ett fåtal utredande åtgärder innan diagnos kan ställas med hög säkerhet.

En tydligt förmedlad och förklarad diagnos är en första behandlande åtgärd. Man inriktar symtomlindrande behandling mot dominanta symtom, där det är klokt att behandla ett besvär i taget. Behandlingen är symtomlindrande och kan bestå av farmakologisk behandling, kostbehandling eller psykologisk behandling. Många patienter har associerade symtom som till exempel:

  • trötthet
  • muskelvärk
  • huvudvärk
  • dysuri.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.