Inflammatoriska tarmsjukdomar

Inflammatorisk tarmsjukdom är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som ger upphov till kronisk inflammation i mag- och tarmkanalen. Fastställd inflammatorisk tarmsjukdom kan behandlas medicinskt eller i kombination med kirurgi och individen följs ofta livslångt.

Inflammatorisk tarmsjukdom (på engelska: inflammatory bowel disease (IBD)) är en kronisk tarmsjukdom som kan yttra sig som allt ifrån mer eller mindre lindriga besvär under en kortare period av livet, till en mer allvarlig inflammation som också kan omfatta andra organsystem. Då behövs ett långsiktigt multidisciplinärt omhändertagande mellan olika specialister.

IBD brukar beroende på tarminflammationens uttryck och omfattning traditionellt delas upp i:

  • Ulcerös kolit (UC)
  • Crohns sjukdom (CD).

En undergrupp av IBD är mikroskopisk kolit där slemhinneytan i tarmen inte uppvisar några synliga förändringar utan diagnosen ställs genom vävnadsprover i tarmen.

Det finns sedan 2023 ett nationellt definierat vårdförlopp för den initiala utredningen. Målet med vårdförloppet för IBD är att korta tiden från insjuknande till diagnos och påbörjad behandling 

(1)

.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.