Gallvägs- och pankreas­sjukdomar

Sjukdomar i gallvägar och pankreas är bland de vanligaste orsakerna till akut buksmärta. Alla som arbetar med akuta sjukdomstillstånd behöver ha kunskap och förståelse för dessa tillstånd.

Symtom från gallvägar och pankreas visar sig på många olika sätt, vilket ibland kan leda till differentialdiagnostiska svårigheter. Ibland kan akut handläggning vara nödvändig. 

Gallstensanfall

Gallstensanfall kan behandlas i primärvården, där behandling med smärtstillande medel kan ges som injektion eller suppositorium. Patienter som är i behov av upprepad akut behandling eller med tecken på komplikation så som feber, ihållande smärta, påverkade leverprover eller ikterus bör remitteras till sjukhus för akut utredning.

Akut kolecystit, koledokussten och akut kolangit

Om patienten har drabbats av något av följande bör man misstänka en komplikation till gallstenssjukdom:

  • ihållande smärtor i den övre delen av buken
  • buksmärtor i kombination med tecken på inflammation (feber, frossa) och/eller leverpåverkan.

Patienter med komplicerad gallstenssjukdom bör akut utredas och behandlas inom sjukvården för att avgöra om det finns behov av akut galloperation eller akut endoskopisk åtgärd.

Akut pankreatit

Akut pankreatit kan vara svår att skilja från annan akut bukåkomma och såväl diagnostik som behandling bör anpassas efter svårighetsgraden. Diagnostik och behandling bör utföras med patienten inneliggande på sjukhus, eftersom förloppet är svårt att förutse. Uppföljning efter akut pankreatit sker däremot ofta i primärvården.

Kronisk pankreatit

Vid kronisk pankreatit är smärtproblematiken central tillsammans med exo- eller endokrin funktionsnedsättning. Dessa patienter kan till största delen behandlas i öppenvård, i okomplicerade fall i primärvården.  Det är angeläget att få patienten att sluta dricka alkohol och att sluta röka. Kontinuitet i läkarkontakten är därför viktig. Enstaka patienter kan ha nytta av en endoskopisk eller kirurgisk åtgärd.

Cystiska förändringar i pankreas

Ofta upptäcker man cystiska förändringar i pankreas i samband med bilddiagnostisk vid undersökning av annan anledning. Det är viktigt att alla läkare har kunskap om följande:

  • hur dessa fynd ska hanteras
  • vilka patienter som behöver remitteras för bedömning
  • vad som är viktigt vid uppföljningen.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.