Miniderm®

ACO Hud Nordic AB

Kräm 20 % (Vit kräm)

Mjukgörande medel

Aktiv substans: Glycerol
ATC-kod: D02AX
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-04-13.

Indikationer

Torr hud.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten.

Varningar och försiktighet

Ingen risk för systemeffekt har kunnat ses i kliniska studier av detta läkemedel.

Miniderm kräm innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Miniderm kräm innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Interaktioner

Formella interaktionsstudier är ej utförda.

Graviditet

Kategori A

Miniderm kan användas under graviditet.

Amning

Grupp I

Kan användas under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Miniderm påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Vanliga
(≥1/100, <1/10)

Övergående sveda, klåda, stickningar, och rodnad. Miniderm ger dock inte upphov till fler oönskade hudreaktioner än dess krämbas.

Överdosering

Ingen känd risk.

Farmakodynamik

Miniderm kräm innehåller 20 % glycerol i en mjukgörande krämbas med 24 % fett. Glycerols vattenbindande egenskaper bidrar till normalisering av torr hud.

Miniderm kräm kan användas vid behandling av torr hud hos barn och vuxna.

Innehåll

1 g kräm innehåller glycerol 200 mg.

Hjälpämnen: Hydrerad rapsolja, kolesterol, glycerolmonostearat, makrogolstearat, cetostearylalkohol, dimetikon, lättflytande paraffin, fast paraffin, vaselin, etylparahydroxibensoat (E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), renat vatten.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras vid högst 25oC.

Förpackningsinformation

Miniderm®
Kräm 20 % Vit kräm
100 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
500 gram burk, receptfri, 190:93, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska