Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Kort om Läkemedelsboken

 • Boken har getts ut vartannat år sedan 1977
 • Sedan 2009 ges LB ut av Läkemedelsverket
 • Tar upp de vanligaste sjukdomarna som handläggs inom primärvården
 • Fokus är producentobunden information om läkemedel och läkemedelsbehandling, men LB ger även information om diagnostik, relevant icke-farmakologisk behandling etc
 • Nästa planerade utgåva - LB 2017 - kommer inte att tryckas i sin helhet

Sidans innehåll


Öppen källkod

Läkemedelsbokens webbversion och tillhörande app är öppen källkod med MIT-licens. Koden finns att hitta på GitHub.


Öppna webbtjänster

Webbtjänsterna möjliggör integration med Läkemedelsbokens sökfunktioner och du hittar dokumentationen här: www.lakemedelsboken.se/api 

Ett exempel på hur webbtjänsterna kan användas är hur Läkemedelskommittén i Västmanland visar kontextuell information från Läkemedelsboken vid listning av rekommenderade läkemedel inom regionen.

Länk till rekommenderade psykiatriläkemedel i Västmanland


Design

Läkemedelsboken på webben är byggd för att vara snabb och pålitlig.

Det finns ingen reklam och allt innehåll har anpassats för mobila enheter i första hand. Cirka hälften av all webbtrafik till www.lakemedelsboken.se kommer från mobiltelefoner och surfplattor.


Förskrivarinformation

Vid visning av ett läkemedel finns en länk till den godkända produktresumén. Läkemedelsboken mellanlagrar förskrivarinformation från Fass vilket gör att vi kan tagga upp substansnamn i löpande text (exempelvis paracetamol) och visa förskrivarinformation för ett läkemedel direkt i gränssnittet.

Vi tillhandahåller även produktresuméer för läkemedel med rikslicens.


Sökfunktion

Sökfunktionen gör det möjligt att faktiskt hitta bland alla ämnesområden och läkemedel. Det fungerar även om man råkat stava fel. Bakom kulisserna görs bland annat följande:

 • Läkemedelsnamn kopplas till områden i boken där substansnamnet nämns.

 • Vi använder MeSH för att hitta synonymer.

 • Sökningen omfattar hela bokens innehåll samt alla produktnamn, substansnamn och indikationer.


Organisation

Kapitelförfattare

 • Ca 200 författare, merparten ej anställda på Läkemedelsverket
 • Ca 100 kapitel – terapikapitel och specialkapitel

Redaktionskommitté

 • Ej anställda på Läkemedelsverket
 • Specialistläkare (ca 10 personer)
 • Ordförande Patrik Midlöv

På Läkemedelsverket

 • Redaktion (redaktör Pernilla Örtqvist)
 • IT-förvaltning

Kvalitetssäkring

 • Jävsgrupp: Ordförande, redaktör, representant för redaktionskommittén, jurist från Läkemedelsverket
 • Författarna: Experter inom respektive område
  • Normalt en terapiområdesspecialist och en intresserad allmänläkare
 • Faktagranskning
  • Huvudgranskare samt allmän/barnperspektiv
  • Nyskrivna kapitel gås igenom av samtliga granskare
  • Granskarnas kommentarer anonymiseras innan de förmedlas till författarna
 • Intern bedömning på Läkemedelsverket
  • Vid behov

Kontakt

För mer information går det bra att kontakta redaktör Pernilla Örtqvist på e-postadress lakemedelsboken@mpa.se.