Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Läkemedel och barn – guide till information i Läkemedelsboken

Under avsnittsrubriken Pediatrik har de specifika barnkapitlen, nämligen Krav vid utveckling av läkemedel till barn, Läkemedelsbehandling till barn, Vanliga problem under småbarnsåren, samt Vaccination av barn och ungdomar, samlats. 

I vissa av de övriga terapikapitlen finns särskilda avsnitt om läkemedelsbehandling av barn vilka redovisas i Tabell 1. Därtill har behovet av information om läkemedel till barn särskilt beaktats i flera andra terapikapitel i LB.

För vidare läsning

Pediatriska vårdprogram och PM kan hämtas från Svenska Barnläkar­föreningens webbplats, www.blf.net

En annan värdefull informations­källa på Internet är Barnhälso­vårdens ”Rikshandboken”, www.rikshandboken-bhv.se.

 1. Norgren S, Ludvigsson JF, Norman M, red. Akut
  pediatrik. Stockholm: Liber AB; 2010.
  ISBN 9789147094028.
 2. Moëll C, Gustafsson J. Pediatrik, bok med eLabb.
  1:a uppl. Liber; 2011. ISBN 9789147103454.
 3. Hanséus K, Lagercrantz H, Lindberg T, red.
  Barnmedicin. 4:e uppl. Studentlitteratur AB;
  2012. ISBN 9144076096.
 4. Kliegman RM, Stanton B, St. Geme J, Schor NF,
  Behrman RE, eds. Nelson Textbook of Pediatrics –
  Expert Consult Premium Edition - Enhanced Online
  Features and Print, 19:e uppl. Philadelphia:
  Saunders; 2011. ISBN 9781437707557.
 5. Mcintosch N, Helms PJ, Smyth RL, Stuart L, red.
  Forfar & Arneil's Textbook of Pediatrics 7:e uppl.
  Churchill Livingstone; 2008. ISBN 9780443103964.