Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Tumörsjukdomar – guide till information i Läkemedelsboken

Tumörsjukdomar behandlas i en rad olika terapi- och organkapitel. I denna avdelning, Onkologi, finns kapitlen Farmakologisk behandling av maligna tumörer, Hematologiska maligniteter, Sjukdomar i bröstkörteln, och Lungcancer.

I kapitlet Farmakologisk behandling av maligna tumörer beskrivs användning och biverkningar av de olika typer av läkemedel som ges vid medicinsk tumörbehandling, dvs cytostatika, endokrina läkemedel, cytokiner, monoklonala antikroppar samt kinasinhibitorer och övriga läkemedel. Dessutom sammanfattas i ett avsnitt evidensbaserad farmakologisk behandling vid kolorektal cancer. Därtill beskrivs den evidensbaserade behandlingen av maligna hjärntumörer som inte närmare beskrivs i något annat terapikapitel. I Tabell 1 redovisas tumörsjukdomar behandlade i olika terapi- och organkapitel.

För vidare läsning

Allmän onkologi

Nationella vårdprogram för olika tumörformer finns för nedladdning på www.cancercentrum.se.

Utöver nationella vårdprogram finns en rad regionala vårdprogram. Inom flera diagnoser finns det regionala vårdprogram som ännu saknar en nationell motsvarighet. Dessa vårdprogram samt regionala tilllämpningar och anpassningar av nationella vårdprogram återfinns på de regionala cancercentrumens webbplatser:

www.skane.se/default.aspx?id=264847 
(Regionalt cancercentrum syd)

www.cancercentrum.se/sv/sydost 
(Regionalt cancercentrum sydöst)

www.cancercentrum.se/sv/vast 
(Regionalt cancercentrum väst)

www.cancercentrum.se/sv/stockholmgotland 
(Regionalt cancercentrum Stockholm, Gotland)

www.cancercentrum.se/sv/uppsalaorebro 
(Reginalt cancercentrum Uppsala, Örebro)

www.cancercentrum.se/norr 
(Regionalt cancercentrum norr)

För fördjupning och vidare läsning finns flera nyligen utkomna onkologiska standardverk, exempelvis:

  1. Ringborg U, Dalianis T, Henriksson R, red. Onkologi. 2:a uppl. Stockholm: Liber AB; 2008. ISBN 9789147084012.
  2. De Vita VT, Lawrence TS, Rosenberg SA, eds. Cancer. Principles & practice of oncology. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. ISBN 9781451105452.
  3. Niederhuber JE, Armitage JO, Doroshow JH, Kastan MB,Tepper J, eds. Abeloff`s Clinical oncology. 5th ed. Churchill Livingstone; 2013. ISBN 9781455728657.
  4. Hong WK, Bast Jr RC, Robert C, Hait W, Kufe DW, Pollock RE et al, eds. Holland and Frei Cancer medicine. 8th ed. McGrawHill; 2010.
    ISBN 9781607950141.

Hematologisk onkologi

Hematologiska vårdprogram kan hämtas från Svensk förening för hematologis webbplats: www.sfhem.se/riktlinjer.

För fördjupning och vidare läsning finns flera nyligen utkomna hematologiska standardverk, exempelvis:

  1. Gahrton G, Juliusson G, red. Blodets sjukdomar: lärobok i hematologi. Lund: Studentlitteratur AB; 2012. ISBN 9789144069241.
  2. Hoffman R, Benz EJ, Silberstein LE, Heslop HE, Weitz JI, Anastasi J, eds. Hematology. Basic principles and practice. 6th ed. Philadelphia: Saunders; 2013. ISBN 9781437729283.
  3. Kaushansky K, Lichtman MA, Beutler E, Kipps TJ, Seligsohn U, Prchal JT, eds. Williams Hematology. 8th ed. McGrawHill; 2010. ISBN 9780071621441.
  4. Greer JP, Arber DA, Glader BE, List AF, Means R, eds. Wintrobe's Clinical Hematology. 13th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2013. ISBN 9781451172683.