Visa meny

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Uppdaterade kapitel

2014-11-01 09:00

1. Leversjukdomar

Nytt kunskapsunderlag gällande läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn.


2. Sjukdomar och läkemedel under graviditet och amning

Ny fotnot gällande paracetamol: 

Nyhet från Läkemedelsverket: Europeisk utredning ger stöd för att paracetamol kan användas under graviditet, 2014-07-11, www.lakemedelsverket.se.


3. Farmakologisk behandling av maligna tumörer

Referens nummer 7 är uppdaterad: 

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014. Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen. 2014. ISBN 978-91-7555-162-3. www.socialstyrelsen.se.


4. Narkotikaberoende

Ny fotnot gällande metadon: 

Nyhet från Läkemedelsverket: PRAC rekommenderar tillfällig indragning och omformulering av orala metadonlösningar som innehåller povidon med hög molekylvikt, www.lakemedelsverket.se.