Visa meny

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Uppdaterad text rödmarkeras genom en ny funktion

2014-10-16 09:00

I och med att kapitel uppdateras med ny information, inte minst myndighetsinformation, har vi tagit fram en ny funktion i webbversionen av Läkemedelsboken. Den innebär att du nu kan välja om uppdaterad text ska visas med röd färg.

En ny symbol () visas i övre högra hörnet för ett kapitel som är uppdaterat. Klicka på symbolen och välj om du vill att texten ska rödmarkeras.

Figur .

Bilden visar ett exempel på text med och utan rödmarkering

Fler exempel på några uppdaterade texter: