Visa meny

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Uppdaterade kapitel

2014-07-16 09:00

1. Sjukdomar i matstrupe, magsäck och tolvfingertarm

Följande mening har ändrats:

I svåra fall kan licenspreparatet domperidon (Motilium tabletter 10 mg, suppositorier 10, 30, 60 mg) prövas.

Till:

I svåra fall kan domperidon prövas. Fotnot: Nyhet från Läkemedelsverket: Ny rekommendation för användning av domperidon, www.lakemedelsverket.se


2. Leversjukdomar

Nytt kunskapsunderlag från Läkemedelsverket: Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn, www.lakemedelsverket.se


3. Hjärtsvikt

Under rubriken: Läkemedel som påverkar RAAS

Nyhet från Läkemedelsverket: PRAC avråder ifrån att kombinera läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet. www.lakemedelsverket.se


4. Hjärtrytmrubbningar

Under rubriken: Förmaksflimmer och tromboembolism

Följande mening har ändrats:

Detta gäller inte patienter med hjärtklaffar där warfarin ger ett bättre skydd.

Till:

Detta gäller inte patienter med mekaniska hjärtklaffar där warfarin ger ett bättre skydd.


5. Hudsjukdomar


6. Antikonception och aborter

Läkemedelsverket har kommit ut med en ny behandlingsrekommendation om antikonception, www.lakemedelsverket.se. Författarna håller på att uppdatera kapitlet.


7. Sjukdomar i bröstkörteln

Två nya referenser.


8. Osteoporos och frakturprevention

Länken gällande begränsad användning av strontiumranelat är ändrad från:

http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/Nyheter-2013/PRAC-rekommenderar-begransad-anvandning-av-Protelos/

Till:

http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2014/EMA-rekommenderar-att-ProtelosOsseor-fortsatter-att-tillhandahallas-men-med-ytterligare-begransningar/


9. Munhålans sjukdomar

Terapirekommendationer – Sammanfattning har uppdaterats enligt "Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården. Information från Läkemedelsverket 2014;251:19–30."


10. Reumatiska sjukdomar

Följande mening har ändrats under rubriken Borreliaartrit:

Behandlingen består i tidiga skeden av peroralt doxycyklin 200 mg/dag i 14–21 dagar 4.

Till:

Behandlingen består i tidiga skeden av peroralt doxycyklin 200 mg/dag i 14 dagar (4, 9). (SBU Alert-rapport www.sbu.se)


11. Smärta och smärtbehandling

  • Ny fotnot till rubriken Smärta vid vanliga procedurer som uppmärksammar Läkemedelsverkets kunskapsdokument “Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård“, publicerat i maj 2014. www.lakemedelsverket.se"

  • Ny fotnot till faktaruta 7 - "Opioidanalgetika" gällande Oxikodon: "Nyhet från Läkemedelsverket publicerad 2014-07-03: Skärpt vaksamhet krävs när långverkande oxikodonläke­medel byter namn, www.lakemedelsverket.se"


12. Palliativ vård

Följande mening har ändrats:

paracetamolbehandling medför liten risk för biverkningar bör doseringen redan initialt vara maximal – för de flesta vuxna 1 g var 4:e timme dagtid. Effekten ska utvärderas, helst med VAS! Vid utebliven effekt de första dygnen ska läkemedlet sättas ut.

Till:

paracetamolbehandling medför liten risk för biverkningar bör doseringen redan initialt vara maximal – för de flesta vuxna 1 g 4 gånger under dagtid med ca 4 timmars intervall. Alternativt kan paracetamol 665 mg 2 tabletter var 8:e timma ordineras, framför allt om jämn effekt under hela dygnet erfordras. Effekten ska utvärderas, helst med VAS! Vid utebliven effekt de första dygnen ska läkemedlet sättas ut.


13. Huvudvärk

Följande text har lagts till under rubriken Läkemedel vid migrän - Metoklopramid:

Vanligtvis kan metoklopramid ges peroralt tillsammans med analgetika eller triptan. Vid behov av rektal administrering finns ett licenspreparat, Primperan (metoklopramid) suppositorier 10 mg från Sanofi-Aventis. Den maximala dygnsdosen för metoklopramid är 30 mg. (EMA rekommenderar ändringar i användningen av Primperan (metoklopramid), www.lakemedelsverket.se).

Under Terapirekommendationer – Akut migränbehandling hos barn och ungdomar har följande text ändrats från:

Alternativ 1 eller 2 ovan i kombination med antiemetika, t ex meklozin 25 mg (< 5 år ¼ tablett 25 mg, > 5 år 1 tablett 25 mg) peroralt eller metoklopramid peroralt eller rektalt (< 6 år 5 mg, 6–14 år 5–10 mg, > 14 år 10–20 mg)

Till:

Alternativ 1 eller 2 ovan i kombination med antiemetika, t ex meklozin 25 mg (< 5 år ¼ tablett 25 mg, > 5 år 1 tablett 25 mg) peroralt eller metoklopramid peroralt (Barn från 1 års ålder: 0,1–0,15 mg/kg kroppsvikt, upp till 3 gånger/dag. Maximal dygnsdos är 0,5 mg/kg kroppsvikt. [EMA rekommenderar ändringar i användning­en av Primperan (metoklopramid), www.lakemedelsverket.se])


14. Parkinsons sjukdom

Kapitlet är uppdaterat med följande information: Nyhet från Läkemedelsverket: Ny rekommendation för användning av domperidon, www.lakemedelsverket.se